TechCON – sw pre kúrenárov a zdravotechnikov

TZB SW | Kód: 26393-26509

Techcon je trvalá licencia. Je to výpočtový grafický softvér zameraný na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows.

Dostupnosť
Skladom
1 720,00 €
2 064,00 € s DPH

Graficko výpočtový softvér pre zdravotechnikov a kúrenárov

je to slovenský softvér šitý na mieru slovenských profesistom. Tvorený je z viacerých programových modulov, ktoré sú poprepájané a viete ich kombinovať ako napr.:

 • Tepelné straty, 
 • Ústredné vykurovanie, 
 • Podlahové vykurovanie, 
 • vnútorný vodovod atď. 

 

Vlastnosti programu:

 • výpočet tepelných strát budov, 
 • spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, 
 • dimenzovanie vykurovacích sústav, 
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, 
 • výpočet podlahového vykurovania, 
 • návrh a dimenzovanie vnútorného vodovodu, kanalizácie, stenového vykurovania/chladenia
 • špecifikácia prvrkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

 

Umožnuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF. Výsledný projekt je možné exportovať do DXF, výpočty  a špecifkáciu  do súborov HTML a XLS.

Obsahuje komplexnú databázu výrobcov vykurovacej, zdravotnej a chladiacej techniky výrobcov a dodávateľov.  

 

Moduly na výber:

 • Tepelné straty:  Zadávanie konštrukcií je založené meraním dĺžok priamo v projekte. Rozmery konštrukcií (stien, podláh, stropov a striech) preberá projektant priamo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čiaru preberie program jej tvar a vytvorí podľa neho stenu, ktorá sa zároveň prispôsobí strešnej konštrukcii. Rovnako jednoducho sa preberá aj tvar kriviek pri zadávaní podláh, stropov a striech. Strecha a steny sa automaticky prispôsobujú zadaným strešným rovinám, čo výrazne uľahčuje výpočet podkrovných priestorov. Program automaticky vyhodnocuje miestnosti pod konštrukciou podlahy a prepočítava tepelné zisky. V porovnaní s bežnými tabuľkovými programami na výpočet tepelných strát budov TechCON výrazne zjednodušuje a urýchľuje prácu. Výpočet tepelných strát je možné vykonať v norme STN 060210 alebo v STN EN 12831.

 

       

 

 • Tepelná záťaž: Modul ponúka výpočet tepelnej záťaže podľa STN (ČSN) 73 0548 a je plne prepojený s modulom Tepelné straty. Akákoľvek zmena v projekte sa okamžite zapracuje do výpočtu. Výsledky tepelnej záťaže sa automaticky prenášajú do projektu pre návrh chladiacich systémov. Modul obsahuje aj možnosti výpočtu tieňov – t.j. oslnenie a zatienenie okien.

 

 • Vykurovanie: Program umožňuje projektantovi kresliť súčasne v 2D a 3D zobrazení, čím sa zvyšuje prehľadnosť projektovania. Na základe výsledkov z tepelných strát program navrhne poľa požiadaviek projektanta kotol a vykurovacie telesá. Jednotlivé zariadenia vykurovacej sústavy (ventily, šupátka, rozdeľovače, EN a pod.) si projektant vyberá z katalógov a vkladá priamo do projektu v podobe 3D objektov. Tieto objekty obsahujú všetky potrebné informácie pre výpočet a výpis prvkov. V prvej fáze sa zakreslí trasa potrubí a výsledné dimenzovanie s posúdením tlakových strát sa vykoná na záver. Vo výpočte program navrhne dimenzie potrubí, vypočíta tlakové straty v úsekoch a nastaví škrtenie ventilov na vykurovacích telesách. V prípade návrhu vyťažovacích ventilov a regulátorov diferenčného tlaku, je výsledkom výpočtu aj vyregulovanie vykurovacej sústavy s návrhom dimenzií a nastavení ventilov. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

    

 

 • Podlahové, stenové, stropné vykurovanie a chladenie: Na základe tepelných strát a tepelnej záťaže miestností a zakreslených vykurovacích okruhov program vypočíta pri zvolenom systéme rozostup rúrok, výkon jednotlivých vykurovacích zón a nastavenie škrtenia ventilov na rozdeľovači. Projektant má možnosť meniť všetky vstupné parametre, okrajové podmienky a skladbu podlahy, stien a stropu. Podlahové vykurovanie v miestnosti je možné rozdeliť na neobmedzený počet pobytových a okrajových zón. Veľkú variabilitu výpočtu dodáva možnosť zadania odlišnej povrchovej teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotného spádu pre každú zónu. Program umožňuje výpočet tepelného výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím okruhom v susedných miestnostiach. Všetky hodnoty výpočtu je možné ručne upravovať. Samozrejmosťou je aj zohľadnenie tepelného a chladiaceho výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím a chladiacim okruhom v susedných miestnostiach. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

 

 • Vnútorný vodovod: Grafická obsluha modulu je analogická s modulom vykurovacej potrubnej siete. Modul rieši návrh zariaďovacích predmetov, výtokových armatúr, zásobníkov TÚV, cirkulačného potrubia a samotný výpočet dimenzií a tlakových strát potrubných rozvodov vnútorného vodovodu. Samozrejmosťou je aj výpočet prietokov, izolácií a dimenzií cirkulačného potrubia. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre vodovod, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

 

 • Vnútorná kanalizácia:  Modul rieši návrh sanitárnych zariadení s popisom (umývadlo, vaňa, WC, sprcha, kan. vpusť), kompletné zakreslenie kanalizačných rozvodov do projektu a automatickou segmentáciou potrubí na typizované tvarovky. Následne je možné vykonať dimenzovanie kanalizačných rozvodov (návrh priemerov potrubí) s automatickým popisom tvaroviek a dimenzií (odbočky, redukcie, sklon, priemery, oblúky, stúpačky). Program kontroluje dodržanie zadaného sklonu pri kreslení kanalizačného potrubia, automaticky navrhuje vetracie hlavice a čistiace kusy a zakreslí ich priamo do projektu. Potrubné rozvody je možné zobraziť aj v 3D zobrazení pre kontrolu kolízií. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre kanalizáciu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

 

 • modul špecikácia: Je univerzálny modul, ktorý spolupracuje s každým iným modulom. Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.

 

Softvérové balíky modulov:

 

Proffesional edition

Kombinácia Heating plus edition + Sanitary edition.  Obsahuje kompletnú edíciu, obsahuje všetky moduly programu (bez modulu Tepelné zisky - dokupuje sa osobitne). Využitie pre vykurovanie, chladenie a zdravotechniku. 

Edícia obsahuje :

 • TS - modul pre výpočet tepelných strát STN 060210, EN 12831
 • ÚK - modul pre návrh ústredného vykurovania (radiátory)
 • CHL - modul pre návrh konvekčného chladenia (fancoily, konvektory)
 • PDL - modul pre návrh podlahového vykurovania EN 1284 - mokrý a suchý systém
 • PPSS - modul pre vytvorenie plánu pokládky panelov pre suchý systém podlahového vykurovania
 • STN+STR (VYK+CHL) - modul pre návrh stenového (STN) a stropného (STR) vykurovania a chladenia - mokrý a suchý systém
 • ČS+A - modul pre návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • BVS - modul pre návrh bytových výmenníkových staníc
 • SALP - modul pre návrh stropných sálavých panelov (priemysel)
 • KOM - modul pre návrh komínov
 • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútorného vodovodu a cirkulácie
 • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútornej kanalizácie

 

Architekt edition

Kombinácia: Heating edition + Sanitary edition. Určenné pre vykurovanie a zdravotechniku. 

Edícia obsahuje: 

 • TS - modul pre výpočet tepelných strát STN 060210, EN 12831
 • ÚK - modul pre návrh ústredného vykurovania (radiátory)
 • PDL - modul pre návrh podlahového vykurovania EN 1284 - mokrý a suchý systém
 • PPSS - modul pre vytvorenie plánu pokládky panelov pre suchý systém podlahového vykurovania
 • ČS+A - modul pre návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • BVS - modul pre návrh bytových výmenníkových staníc
 • SALP - modul pre návrh stropných sálavých panelov (priemysel)
 • KOM - modul pre návrh komínov
 • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútorného vodovodu a cirkulácie
 • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútornej kanalizácie

 

Heating PLUS edition 

Kombinácia: Heating edition + plošné a konvekčné chladenie. 

Určené pre vykurovanie a chladenie.

Edícia obsahuje:

 • TS - modul pre výpočet tepelných strát STN 060210, EN 12831
 • ÚK - modul pre návrh ústredného vykurovania (radiátory)
 • CHL - modul pre návrh konvekčného chladenia (fancoily, konvektory)
 • PDL - modul pre návrh podlahového vykurovania EN 1284 - mokrý a suchý systém
 • PPSS - modul pre vytvorenie plánu pokládky panelov pre suchý systém podlahového vykurovania
 • STN+STR (VYK+CHL) - modul pre návrh stenového (STN) a stropného (STR) vykurovania a chladenia - mokrý a suchý systém
 • ČS+A - modul pre návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • BVS - modul pre návrh bytových výmenníkových staníc
 • SALP - modul pre návrh stropných sálavých panelov (priemysel)
 • KOM - modul pre návrh komínov

 

Heating edition 

Kombinácia: Tepelné straty a plošné konvekčné vykurovanie.

Určené pre vykurovanie. 

Edícia obsahuje :

 • TS - modul pre výpočet tepelných strát STN 060210, EN 12831
 • ÚK - modul pre návrh ústredného vykurovania (radiátory)
 • PDL - modul pre návrh podlahového vykurovania EN 1284 - mokrý a suchý systém
 • PPSS - modul pre vytvorenie plánu pokládky panelov pre suchý systém podlahového vykurovania
 • ČS+A - modul pre návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • BVS - modul pre návrh bytových výmenníkových staníc
 • SALP - modul pre návrh stropných sálavých panelov (priemysel)
 • KOM - modul pre návrh komínov

 

Sanitary edition

 kombinácia: vnútorného vodovodu a cirkulácie + vnútornej kanalalizácie. 

 Určené pre Vodovod + Kanalizácia.

Edícia obsahuje :

 • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútorného vodovodu a cirkulácie
 • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútornej kanalizácie

 

Rozširujúce moduly

 • Tepelné zisky: Výpočet tepelnej záťaže podľa normy STN 73 0548. 

 

 • Stenové a stropné vykurovanie + chladenie: Obsahuje: Stenové a stropné vykurovanie, podlahové, stenové, stropné chladenie a konvekčné chladenie. Možné dokupiť k edícii HEATING a tým pádom prejdete na vyššiu edíciu HEATING PLUS a taktiež možné dokúpiť aj edícii Architekt a vtedy prejdete na na edíciu Professional. 

 

 • ZTI Kanalizácia + vodovod: obsahuje: vnútornú kanalizáciu, vnútorný vodovod a prečerpávacie stanice pre kanalizáciu. 

 

 • Modul sieťovej licencie

 

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Kód Modul Dostupnosť Cena
26393-26509 Professional edition Skladom 2 064,00 € s DPH
26393-26510 Architekt edition Skladom 1 830,00 € s DPH
26393-26511 Heating PLUS edition Skladom 1 710,00 € s DPH
26393-26512 Heating edition Skladom 1 422,00 € s DPH
26393-26513 Sanitary edition Skladom 942,00 € s DPH
26393-26514 Tepelné zisky Skladom 420,00 € s DPH
26393-26515 Stenové a stropné vykurovanie + chladenie Skladom 300,00 € s DPH
26393-26516 ZTI ( kanalizácia + Vodovod) Skladom 420,00 € s DPH
26393-26517 modul sieťovej licencie (iba pre edicie verzie Techcon X (9.0) Skladom 120,00 € s DPH

Súvisiace produkty

Môj účet