Adobe Photoshop CC MP ML (+CZ) EDU NEW L-1 1-9 NAMED (12 mesiacov)

Adobe | Kód: 15285-15302

VERZIA: NAMED
EDU VERZIA "NAMED" JE URČENÁ PRE POČÍTAČ V ŠKOLSKEJ INŠTITÚCIÍ A JE NA MENO. Druhá inštalácia na notebook alebo na prípravu je možná. Ak potrebujete EDU licenciu Cloudu pre učebne, je potrebné vybrať verziu "DEVICE". U Device verzia nie je možná druhá inštalácia.

Dostupnosť
Skladom
202,75 €
243,30 € s DPH

SAMOSTATNÉ APLIKÁCIE ( "SINGLE APAS"). Teraz majú zákazníci 2 voľby, buď si zakúpiť Cloud (predplatné) na 1 rok na celé portfólio "CC" aplikácií (Creative Cloud) alebo len samostatné aplikácie za výhodnú cenu. Pri nákupe 2 a viac samostatných aplikácií už odporúčame zvážiť nákup celej kolekcie programov "CC".

Cloud ( "CC") je dostupný je buď v anglickej verzii alebo multijazyková, ktorá obsahuje okrem ďalšie jazyky (vr. Middle East s podporou arabčiny a hebrejčiny) i českej verzie tých aplikácií, ktoré sú bežne napr. V CS6 Master Collection CZ lokalizované ( Photoshop, Illustrator, InDesign atď.). Teraz novo obsahuje nové verzie "CC", ktoré sú nástupníckymi verziami po CS6.

 

Adobe Cloud sa zakupujete vždy na maximálne 48 (pri novom VIP kontrakte i minimálne 12) kalendárnych mesiacov s tým, že ak už je zákazník členom VIP programu, vlastné teda nejakú licenciu Cloudu z predchádzajúceho obdobia, môže si zakúpiť akýkoľvek počet ďalších Cloud licencií, avšak vždy len do konca výročie pôvodnej licencie Cloudu, aby bolo nadviazané kontinuálne na existujúce kontrakt.

 

Príklad: Zákazník vlastné už 3 mesiace licenciu Adobe Cloud. Teraz má záujem o ďalšiu licenciu. Zakúpi teda ďalšiu novú licenciu Cloudu, a to na 9 mesiacov. Obe licencie teda expirujú v rovnaký mesiac. A obe je tiež možné obnoviť zároveň v rovnakej chvíli na ďalšie obdobie jedného roka. Pre položku na 9 mesiacov je určená teda cenníková položka (pri požiadavke slovenskej verzie): "Adobe Creative Cloud for Teams MP ML (vr. CZ) Commercial (9 mesiacov)".

Na nákup produktov Adobe so zľavou majú nárok nasledujúce typy inštitúcií:

 • Akreditované verejná alebo súkromná základná alebo stredná škola zaisťujúce riadnu prezenčnej výučbu pre triedy alebo školské okrsky pre tieto typy škôl
 • Akreditované štátna alebo súkromná univerzita či vyššej škola (vrátane vyššej strednej školy, pomaturitného štúdia a vyšších odborných škôl) udeľujúce tituly vyžadujúce najmenej dva roky denného štúdia
 • Školské administratívnej kancelárie alebo vzdelávacie rady
 • Domáce školy schválené spoločnosťou Adobe
 • Jednotlivo menované vzdelávacie subjekty schválené spoločnosťou Adobe
 • Vyššia vzdelávacie výskumné laboratóriá, ktoré sú verejnými inštitúciami a sú uznávané americkým ministerstvom školstva alebo kanadským ministerstvom vzdelávania pre jednotlivé provincie, vyučujú študentov a môžu poskytnúť kópiu interných smerníc, ktoré uvádzajú vzťah s danou univerzitou.
 • Ostatné príklady podmienok nároku, ktoré sú priebežne zverejňované na webe spoločnosti Adobe.

Nasledujúce typy inštitúcií nárok nemajú:

 • Školy a náboženské organizácie bez akreditácie
 •  Múzeá
 • Cirkvi
 • Knižnice
 • Školiace centrá alebo školy udeľujúce certifikáty za kurzy typu počítačovej vzdelávania, vrátane, ale nielen ďalej uvedené: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizons Computer Learning Center, Teacher Training Centers o Vojenské školy, ktoré neudeľujú akademické tituly,
 • Výskumné laboratóriá nezohľadnili americkým ministerstvom školstva alebo kanadskými ministerstvami vzdelávania pre jednotlivé provincie, napríklad inštitúcie uznávané americkým ministerstvom obrany, americkým ministerstvom pre energie alebo kanadskú národnú radou pre výskum.

Nárok ďalej nemajú laboratória v USA definované ako centra výskumu a vývoja financované z federálnych zdrojov (FFRDC) a univerzitný pridružená výskumné centrá (UARC). Ide napríklad o tieto inštitúcie: Národné laboratórium Los Alamos, Národné laboratórium Sandia a Národné laboratórium Lawrence Livermore.

 • Ďalšie príklady inštitúcií, na ktoré sa nevzťahuje nárok, uvádza spoločnosť Adobe príležitostne na svojich webových stránkach

 

Stránky o produkte: adobe.com/cz/products/creativecloud/teams.html

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Môj účet